ELSTAN / ČÍSELNÍK NIPEZ

Systém pro tvorbu produktových katalogů a specifikaci předmětu veřejných zakázek

Systém zefektivňuje proces přípravy a zpracování veřejných zakázek, usnadňuje nákupní a akviziční procesy a zjednodušuje komunikaci mezi zadavateli a dodavateli. Elstan a Číselník NIPEZ používají uživatelé ke snížení nákladů v oblasti nákupu výrobků, zboží a služeb.

Číselník NIPEZ je jednotný centrální klasifikační systém pro nákupy ve veřejném sektoru ČR, který je kompatibilní s číselníkem CPV a vychází z Kodifikačního systému NATO. Obsahuje sady vlastností nakupovaných komodit, které jsou vhodným způsobem zobecněné, aby mohly představovat určitý druh šablony, podle které lze komodity standardizovaně popsat. Softwarová aplikace Elstan využívá tyto šablony pro snadnou a efektivní přípravu parametrického popisu předmětu veřejných zakázek.

stil-1220500-unsplash

Funkce ELSTAN / ČÍSELNÍK NIPEZ

 • vychází z léty prověřeného Kodifikačního systému NATO a z klasifikačních systémů CPV a e-Class
 • klasifikace a standardizovaný popis položek podle sad vlastností komodit Číselníku NIPEZ
 • slepý katalog pro opakavané  a centrální nákupy (tvorba a údržba souboru zobecněných položek, jež jsou snadno opakovaně využitelné pro tvorbu dalších katalogových položek nebo položek poptávaných v rámci VZ)
 • ostrý katalog (tvorba a údržba souboru položek, které popisují reálné výrobky a služby včetně jejich konkrétních vlastností a parametrů)
 • poptávky (tvorba a editace standardizovaného popisu komodit, které jsou poptávány v rámci jednotlivých VZ; k popisu komodit lze využít také existující data ze slepého a ostrého katalogu)
 • nabídky a smlouvy (podpora vyhodnocení nabídek, evidence smluv s dodavateli)
 • editace a tvorba sad vlastností komodit
 • import dat Číselníku NIPEZ a jejich rozšířená správa v rámci interního otevřeného technického slovníku (OTD)
 • import a export dat ve formátu XML

Strategické výhody ELSTAN / ČÍSELNÍK NIPEZ

Standardizovaný popis nakupovaného zboží a služeb

Standardizovaný popis nakupovaného zboží a služeb

Aktualizace na základě legislativy

Aktualizace na základě legislativy

Úplná portabilita dat podle mezinárodních standardů ISO 22745 a ISO 8000

Úplná portabilita dat podle mezinárodních standardů ISO 22745 a ISO 8000

ELSTAN / ČÍSELNÍK NIPEZ v číslech

Více než 9 500 komodit Více než 9 500 komodit
Více než 750 registrovaných uživatelů Více než 750 registrovaných uživatelů
Více jak 3 000 vyhledávaných položek denně Více jak 3 000 vyhledávaných položek denně
ELSTAN / ČÍSELNÍK NIPEZ v číslech

Služby pro ELSTAN / ČÍSELNÍK NIPEZ

Služby poskytované uživatelům obou systémů jsou primárně zaměřeny na metodiku tvorby podkladů pro přípravu veřejných zakázek a pro komoditní analýzy jak pro potřeby zadavatelů VZ, tak pro realizátory VZ z řad dodavatelských organizací. Vedle této metodické a vzdělávací činnosti jsou samozřejmě uživatelům k dispozici služby související s implementací systémů a jejich integrací se stávajícími informačními systémy podle konkrétních potřeb uživatelů.

flip

Komplexní podpora a údržba ELSTAN / ČÍSELNÍK NIPEZ

 • instalace systému
 • převod dat z jiných systémů 
 • konzultace a metodická podpora při provozu systému
 • monitoring provozovaného systému včetně jeho profylaxe a zálohování
 • zajištění dostupnosti systémů v režimu 24/7
 • školení lektorů a koncových uživatelů
 • školení administrátorů
 • podpora při upgradu provozního prostředí
 • integrace systému se souvisejícími IS
 • průběžná aktualizace aplikací na základě legislativních změn a komoditních změn trhu veřejných zakázek

Chcete vědět více o našich systémech a službách?

Napište nám, ozveme se vám obratem